Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
na realizację zadań jednostki na dzień 15 maja 2020 r. dysponuje środkami w wysokości

1 675 830 zł

z czego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  • rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 235 530 zł
  • rozdział 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii - 1 440 300 zł

Zadania: Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego.

  • Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt).
  • Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywność zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu (Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i pasz).
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o środkach na realizację zadań jednostki pdf 277.53 KB Robert Mądrowski ASI
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 17 maj 2020 16:03 Robert Mądrowski ASI
Artykuł został zmieniony. niedziela, 17 maj 2020 16:03 Robert Mądrowski ASI