Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
na realizację zadań jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. dysponuje środkami w wysokości

2 232 207 zł

z czego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  • rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 759 815 zł
  • rozdział 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii - 1 472 392 zł

Zadania: Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego.

  • Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt).
  • Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywność zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu (Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i pasz).
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Plan finansowy na 2020 rok pdf 267.69 KB Robert Mądrowski ASI
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 02 styczeń 2021 14:00 Robert Mądrowski ASI
Artykuł został zmieniony. sobota, 02 styczeń 2021 14:01 Robert Mądrowski ASI