Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży
na realizację zadań jednostki na dzień 5 lutego 2021 r. dysponuje środkami w wysokości

1 392 000 zł

z czego:

dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  • rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 8000 zł
  • rozdział 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii - 1 384 000 zł

Zadania: Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego.

  • Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt).
  • Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywność zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu (Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i pasz).
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Plan finansowy na 2021 rok pdf 282.76 KB Robert Mądrowski ASI
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 luty 2021 15:15 Robert Mądrowski ASI