Sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2018 do 31-12-2018 rok

(w załącznikach PDF)

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans pdf 1.11 MB Robert Mądrowski ASI
Rachunek Zysków i Strat pdf 1,022.32 KB Robert Mądrowski ASI
Informacja dodatkowa pdf 4.26 MB Robert Mądrowski ASI
Zestawienie zmian w funduszu pdf 942.10 KB Robert Mądrowski ASI
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 maj 2019 19:45 Robert Mądrowski ASI
Artykuł został zmieniony. środa, 08 maj 2019 23:39 Robert Mądrowski ASI